Print & SÂKERHET

Allt hänger ihop!
Ett av PPS fokusområden är tryck och säkerhet - två områden som är kopplade till kundens produktion. När märkning utförs måste ofta också motsvarande kontroller göras.

Tryck på nya sätt och i fler färger!
Utvecklingen inom utskriftsområdet har gått snabbt under de senaste åren. För inte så länge sedan används endast klichéer - och en färg. Nu finns digitaltryck, i flera färger, och ibland även som 4-färg (CMYK) utskrift.

Sofistikerad säkerhet och kontroll!
Kontroll av produkter med 3-D-kameror ger nya unika möjligheter till säkerhet.
Till exempel kan utrustningen användas för att kontrollera fyllning av tabletter och kapslar i blister.

Förutom att se till att den tryckta informationen, såsom streckkoder, 2-D kod och text är läsbar och innehåller rätt information kontrolleras också tryckkvaliteten.

Kontrollutrustningen blir mer och mer sofistikerad - PPS har alla unika lösninga.