Utbildning av operatörer och tekniker

En viktig del av en lyckad produktion är den kunskapen operatörer och produktionstekniker har om den specifika utrustningen. PPS hjälper till med utbildning i hantering i de dagliga utmaningarna på linjen.