Omlokalisering av kompletta linjer

PPS har lång erfarenhet av flytten av hela produktions- och förpackningslinjer. Överföringen kan ske mellan olika rum, men kan också mellan olika fabriker.

Lämna säkra logistik och genomförande av PPS.