TubFylling

PPS utrustning för tubfyllning täcker alla standardmaterial från aluminium till laminat och tuber med specialmunstycke på.