Skannrar och kameror

PPS och Laetus leverera skanner- och kameralösningar för många olika kontroller, där man vill kunna kontrollera äkthet och/eller samla in data.

Vi utvecklar hela tiden våra produkter inom varje område.