Disk och rengöring

All produktion genererar stora mängder smutsigt och kontaminerat material. Det kan vara tunnor, kärl och maskinkomponenter. Alla dessa måste rengöras under kontrollerade former för att kunna användas igen i produktionen. Ett stort hjälpmedel för att nå GMP-nivå även i det här produktionssteget är att använda professionella diskmaskiner från Müller för industriellt bruk.