Svävtork/Fluid bed

Torkning med fluid bed, eller svävtork, är en beprövad metod för att torka produkten efter blandningen. Maskinen kan också användas för att granulera och ”coata”.

Förutom själva torken måste de perifera systemen, til- och frånluft, hålla högsta möjliga kvalitet för goda produktionsresultat.