Frystorkning

Frystorkning är en känslig process, ofta med stora värden på spel. Processen får inte gå fel. Att investera i lösningar med hög kvalitet och hög inbyggd säkerhet är därför väsentligt.

Dessutom kräver många produktionsprocesser en hög skyddsnivå. PPS kan, tillsammans med vår leverantör, Telstar, som en av få leverrantörer i världen, erbjuda containment-frystorkar. Det unika är att laddningsroboten, isolatorn och frystorken kommer från en och samma tillverkare.