Media

All produktion kräver tillgång på vatten av olika kvaliteter. Även om vårt vatten i Skandinavien håller en mycket hög kvalitet räcker det inte alltid. Ibland behöver man högre renhetsgrad än vad som kommer ur vattenledningarna.

Det är också viktigt att kunna hantera restvattnet från produktionen på ett säkert sätt. Man måste få bort de skadliga partiklerna från vattnet innan det lämnas vidare till det kommunala avloppssystemet.