Skydd och isolatorer

Den moderna läkemedelstillverkningen blir allt mer komplex och med allt mer potenta produkter. Därför är det viktigt att skydda både operatören och produkten. Tillsammans med våra leverantöre, Müller och Telstar, kan PPS erbjuda allt från LAF-tak till ”High containment”-isolatorer. Vi kan även erbjuda standardiserade lösningar kring aseptisk fyllning och provtagning i isolatorer.