Koncept

"Ett nätverk av möjligheter "
-  det är vad PPS levererar till våra kunder

PPS råd och vägledning utan beroende
Vi är inte beroende av en enda stor leverantör och kan därför ge dig "ett nätverk av möjligheter".

PPS kommer att vara i kundens tankar
Vi kommer att vara den sparringpartner som kundens tankar först vänder sig till när det uppstår behov for utrustningen - när goda råd saknas eller när nya lösningar, olika tänkesätt eller optimering behövs.

PPS i utveckling med tiden
PPS har alltid en lösning för de flesta uppgifter i produktions- och paketeringsprocessen, och vårt koncept ger oss möjlighet att ständigt utveckla våra råd och omfattande sortiment i takt med utvecklingen och behovet av "våra kunders kunder."

PPS kan även säga nej
Vi säger nej om vi inte tror att vi kan hälpa kunden på bästa möjliga sätt. Med våra ”nej tack” levereras vanligtvis goda råd till en bättre lösning.

PPS är mer än bara försäljningen
Vi har kompetens att kunna anpassa standardutrustning för nya lösningar. Och vi har möjlighet att ta våra duktiga samarbetspartners med i specifika projekt.

PPS har sin egen tekniska avdelning
Vid leveransen er PPS med hela vägen, och oftast övertar vår tekniska avdelning underhåll av utrustningen senare. Förutom att ha en gedigen teknisk bakgrund och erfarenhet, utbildas våra tekniker grundligt och kontinuerligt genom utbildning hos våra leverantörer.

PPS – tar hand om både det planerade och det akuta
Vår serviceavdelning är inriktad på både planerat underhåll och det akuta haveriet, som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Vi har reservdelar liggande redo på eget lager, och har utvecklat ett speciell "nödprogram" som gör vår hjälp snabb och effektiv.

PPS hjälper kunden med reservdelar och tillbehör
Vår eftermarknadsavdelning hjälper till med leveranser av reservdelar och tillbehör till kundernas produktion.