Förpackning

Ett nätverk av möjligheter…
PPS fungerar enligt principen "Ett nätverk av möjligheter”, vilket innebär att vi kan leverera alla typer av möjliga kvalitets utrustning för packningsprocessen till våra kunder.

Från den mycket enkla utrustningen till kompletta linjer
Fårt sortiment omfattar ett brett spektrum, allt från enkel utrustning för fyllning och packning till utrustning för kontroll och säkerhet, Track & Trace, märkning och etikettering, och stora och kompletta förpackningslinjer.

PPS erbjuder också robotlösningar där behovet är ny effektivitet - även när det gäller de mycket små arbetsflöden i produktionen.

Pris, kvalitet och lönsamhet
Priset är en viktig faktor när ny utrustning ska köpas. Och investeringen har naturligtvis en stor inverkan på lönsamheten. Men kvaliteten är också en viktig faktor för att förhindra återkommande problem, och de erfarenhetsmässigt höga kostnaderna vid avbrott. Fokuspunkter för PPS är också flexibla, enkla och okomplicerade processer, möjlighet till snabba omställningar och minimalt underhåll.

PPS prioriterar samarbete med leverantörer som producerar med hög kvalitet och till priser som är konkurrenskraftiga. Vi erbjuder både kända varumärken och leverantörer av kvalitetsutrustning från Asien.