Om Oss

Trovärdighet, förtroende och trygghet
- tre små ord med stor betydelse i den dagliga verksamheten hos PPS!

Oavsett om det gäller coaching, rådgivning, försäljning eller service, är det ett "måste" att du upplever PPS som en trovärdig samarbets partner och rådgivare. Att du alltid kan ha förtroende för att PPS står för ett rättvist avtal. Du kan känna dig trygg, att PPS hela tiden håller vad vi lovar, och på ett professionellt sätt!

De tre värdena har varit grundläggande för PPS-teamets arbeta i vardagen, ända sedan PPS grundades 1999 som ett dotterbolag till en större dansk specialmaskintillverkare. I samband med en management buy-out under 2003 fick företaget den form det har i dag. Och vi har sedan dess vuxit i takt med kundernas efterfrågan.

Från början PPS fokuserade på att hjälpa sjukvårdsindustrin med utrustning och kundstöd för tillverknings- och förpackningsprocessen av branschens produkter.

Under åren har vi utvecklat PPS i linje med den ökade efterfrågan från både lokala kunder och internationella organisationer, och vi har bidragit till att fokusera på utveckling av nya anläggningar hos våra leverantörer.

Vi har kontinuerligt kunnat öka utbudet av lösningar från ett stort antal välkända varumärken inom vårt område. Som ett av de första företagen i vårt område skapade PPS en egen serviceavdelning för att kunna lämna service och hjälpa till med akuta problem. Därmed hjälper vi till att hålla våra kunders produktion igång. Ett sätt som har blivit så väl mottaget att PPS genom åren har ökat antalet tekniska tjänster.

Även i framtiden kommer den skandinaviska marknaden att se att PPS håller jämna steg med utvecklingen, både vad gäller rådgivning, försäljning och service, så att våra kunder kan vara säkra på att ha "Ett nätverk av möjligheter" i ett samarbete med PPS.