Vask og rengøring

Al fremstilling genererer store mængder af urent og kontamineret materiale. Det være sig tønder, kar og maskinkomponenter. Alle disse dele skal rengøres under kontrollerede former, for at kunne anvendes i produktionen igen. Et væsentligt hjælpemiddel til at opnå GMP-niveau på dette punkt er at anvende professionelle vaskeanlæg fra Müller, der er beregnet til industrielt brug.