Møller og sigter

I de tilfælde, hvor fremstillingsprocessen indeholder formaling og/eller sigtning, er det vigtigt at udstyret er effektivt. Det skal kunne levere et højt output, en høj kvalitet og et minimalt tab (produkt uden for grænseværdier).

PPS har et bredt sortiment af møller som tilfredsstiller forskellige krav, forudsætninger og mål.

Vi kan også tilbyde et komplet system for håndtering i flere step i formalningsprocessen. Også her kan der forekomme et behov for isolatorer (containment).