Medie

Al produktion kræver tilgang til vand af forskellig kvalitet. Selvom vores vand i Skandinavien er af meget høj kvalitet, er det ikke altid det rækker. Til tider behøver man en renhed, der er højere end den, der kommer ud af vandhanen.

Det er også vigtigt at kunne håndtere spildevandet fra produktionen på sikker vis. Man må nødvendigvis fjerne de farlige partikler fra vandet, inden det ledes videre til kloaksystemet.