Produkthåndtering

I et produktionsflow er det vigtigt at kunne håndtere slutproduktets delkomponenter korrekt. Hos PPS findes førsteklasses udstyr til at opbevare, løfte og transportere alle typer af produkter. Det spilder ingen rolle, om der er tale om flydende, faste eller toksiske ingredienser. Vi har løsningen.